Ptačí zpěv u nás na zahradě

Kos černý         

Rehek domácí    zvaný Čermáček

Straka obecná  

Vrabec domácí  

Zvonek zelený