Výpočet minimální vzdálenost umělé hvězdy od dalekohledu

Apertura dalekohledu [mm]     Velikost umělé hvězdy [µm]


Vychází z 1