Výpočet optimální velikosti pixelu kamery pro dalekohled

Dawes' Limit Calculator

Apertura [mm]

Focus [mm]

doporučeno: