Výpočet optimální velikosti pixelu kamery pro dalekohled

Rayleigh' Limit Calculator

Apertura [mm]

Focus [mm]

λ [nm]

doporučeno: