Výpočet optimální velikosti pixelu kamery pro dalekohled

pro hodnotu seeing

Seeing [arc sec]

Focus [mm]

doporučeno: