CFZ - Tradiční kritická zóna ostrosti a pro kamery (mikrometry)

F (f/A)      λ [nm]

Pixel size [µm]  


Vychází z 1, 2