Zpět menu        


   Výpočet optimální velikosti pixelu kamery pro zadaný dalekohled dle Dawes
   Výpočet optimální velikosti pixelu kamery pro zadaný dalekohled dle Rayleigh
   Výpočet optimální velikosti pixelu kamery pro zadaný seeing a dalekohled
   Výpočet optimální velikosti pixelu kamery pro dalekohled
   Výpočet minimálního focusu z apertury dalekohledu a velikosti pixelu kamery
   CFZ - Tradiční kritická zóna ostrosti a pro kamery
   Výpočet vzdálenosti umělé hvězdy